grafie fout product analytics

url: https://rylee.nl/dashboard/product/5425001711864/analytics?interval=WEEK&country=NL&range[name]=Last%206%20months&range[data]=MONTHS&range[count]=6&date_range[start]=&date_range[end]= Als je op de analytics van een product klikt en dan de verschillende tijdseenheden selecteerd dan gaat het fout. Bij voorbeeld Wekelijks laat tijdstippen zien op de X-as. En er wordt geen lijn getoond terwijl er wel verkopen zijn geweest. Zie afbeelding.